bostongurka

bloggen där jag klagar på saker

Bokstaven S kommer för sent i alfabetet

Genomtänkt av Bostongurka,

Tänk dig alfabetet. A. B. C. Sedan fortsätter det. D. Visst känns det bekant? E. Fina bokstäver, inte sant? Man kan fortsätta. F. Många bra bokstäver redan. G. Man kan redan skriva bra saker som BAD eller FEG. Alla nöjda. Eller? För visst saknas det något. Det visar sig att vi måste fortsätta ORIMLIGT långt för att komma till den oerhört välanvända bokstaven S. HIJKLMNOPQ, ja - vi måste fortsätta ända förbi Q! - sedan R, och vi hittar till sist S.

Hur blev det så här? Oklart. S är trots all den sjätte mest använda bokstaven i det svenska språket och borde komma tidigare. Kanske på grund av:

Det finns naturligtvis flera andra sätt att sortera alfabetet på som är klart överlägsna den nuvarande, tydligt föråldrade ordningen.

Alternativ nummer 1: Efter användning

Den mest använda bokstaven i det svenska språket kommer först, sedan den näst mest använda, och så vidare. Detta resulterar i följande ordning: EANRTSILDOMKGVHFUPÄBCÅÖYJXWZQ

Barnen ska alltså inte längre lära sig ABC utan EAN. EAN låter elegant och modernt. Men systemet har också fler fördelar. Det blir för det första mer effektivt att lära sig eftersom även om man bara orkar lära sig första hälften har man ändå fått med de viktigaste bokstäverna och kan alltså till stor del uttrycka sig relativt tydligt i skrift (och kanske även i tal). En annan viktig fördel är att man kan bygga mycket smala och breda tangentbord med bara en rad tangenter. Dessa kan vara bra för personer som har ett skrivbord som är väldigt brett men inte så djupt. Trots tangentbordets ansenliga bredd är ergonomin god då användaren sällan behöver sträcka sig längre än till F. (Om man märker att man ofta måste sträcka sig så är det ett gott tillfälle att utöka sin vokabulär till ord som inte innehåller så många J, X, Q och annat trams.)

Alternativ nummer 2: Samma som nu, men utan onödiga bokstäver

Kanske är det så långt till S för att det finns för många bokstäver? Jag föreslår att dessa stryks: CJQWXZ. Det minskar visserligen inte sträckan till S så mycket men det är en bra början. Bokstäverna ovan är helt onödiga och kommer inte att saknas av någon. Se här:

Alternativ nummer 3: Ditt eget förslag??

(Jag kom inte på fler just nu)

Vem fixar?

För att komma tillrätta med problemet tänker jag knyta näven i fickan extra hårt. Smaka på den, Svenska Akademien!